Programma 14e TBV Congres | 16 november 2016 | Van der Valk Hotel Veenendaal

         

09.00 uur

   

 

Ontvangst en registratie

09.30 uur      

Opening en inleiding door dagvoorzitter Joost Hoebink

09.45 uur

 

   

 

Prognosticeren …. kan evidence een bijdrage leveren?
Door: Jan Hovingsenior onderzoeker bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum. Specialisatiegebieden van Jan Hoving zijn Evidence Based Medicine (EBM), verzekeringsgeneeskunde / bedrijfsgeneeskunde, reintegratie.

   

 

De term prognose wordt gebruikt voor een uitspraak over het vermoedelijk verloop van een bepaalde gebeurtenis.  Prognosticeren wordt door artsen als een lastige taak gezien, zowel bij het beoordelen van herstel van de ziekte en bij het herstel van functioneren. Binnen de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde  heeft de roep om meer transparantie geleid tot verschillende richtlijnen, naast de toepassing van Evidence Based Medicine (EBM). In deze lezing wordt naast de waarde van EBM bij het prognosticeren, en recente prognostische evidence ‘updates’, ingegaan op de uitdagingen bij het prognosticeren. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van een aantal projecten op het AMC Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid met het onderwerp prognose.  

   

 

10.30 uur

   

 

Prognose: angel van de verzekeringsarts, mangel van de jurist
Door: Jim Faas, verzekeringsarts, medisch adviseur directoraat Bezwaar & Beroep.

     

Een prognose geven is geen sinecure. Wie kan de toekomst voorspellen? Van de verzekeringsarts wordt dat wel gevraagd. ‘Wat is de duurzaamheid van de beperkingen?’ De wetgever vond het een prima idee om arbeidsongeschiktheidsclaims ook te laten afhangen van de prognose. Cliënten, rechtshulpverleners en werkgevers hebben daar belangen bij. Rechters stellen eisen. Kan de verzekeringsarts die uiteenlopende belangen en verwachtingen wel waarmaken? Een verhaal over het schuren van juridische wensen en medische (on)mogelijkheden. Verenigbaar? Of blijft het aanmodderen?

11.15 uur

   

 

Pauze

11.45 uur

   

 

Kanker en werk: voorspellen en realiseren van terugkeer naar werk
Door: David Bruinvels, klinisch arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in de oncologie, IKA-Ned, Amsterdam.

     

Kanker is een ingrijpende en een helaas nog voor velen dodelijke aandoening. Maar gelukkig gaan de wetenschappelijke ontwikkelingen voor de behandeling van kanker bijzonder snel en worden de vooruitzichten voor mensen na de behandeling steeds beter. Steeds vaker willen mensen na een succesvolle behandeling hun oude leven terug, inclusief het hervatten in eigen werk. Maar de praktijk leert dat dit vaak maar ten dele of zelfs helemaal niet lukt. Hoe kan je voorspellen of terugkeer naar eigen werk haalbaar is? En hoe kan je deze terugkeer het best realiseren? In deze plenaire lezing zal aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten een overzicht worden gegeven.

12.30 uur

   

 

Lunchpauze

13.15 uur

   

 

Sessieronde 1 – Kijk hier voor de keuze van uw sessie

14.15 uur

   

 

Wisseling verplaatsen naar diverse sessie zalen

14.25 uur

   

 

Sessieronde 2 – Kijk hier voor de keuze van uw sessie

15.25 uur

   

 

Pauze

15.50 uur

   

 

Samenvatting van de dag
Afsluitend interviewt dagvoorzitter Joost Hoebink Wim Otto, hoofdredacteur Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.

16.35 uur

   

 

Einde