Programma 15e TBV Congres | 22 november 2017 | Hotel Veenendaal

 

         

09.00 uur

   

 

Ontvangst en registratie

09.30 uur      

Opening en inleiding door dagvoorzitter Tom van 't Hek, oud huisarts

09.45 uur

   

 

Complexiteit of eenvoud in de psychotraumatologie?
PTSS is nog steeds een grote uitdaging voor de psychiatrie. Sinds DSM-5 is PTSS geen angststoornis meer. De naderende revisie van ICD werkt aan een complexe PTSS variant. Bestaat zoiets als medische psychotraumatologie? In deze voordracht worden ontwikkelingen op het gebied van de psychotraumatologie besproken, een overzicht van de evolutie van de posttraumatische stress stoornis, diagnostiek en behandeling, alsook kennisopbouw met betrekking tot de neurobiologie. Ook worden ontwikkelingen en trends in psychotherapie en nieuwe mogelijkheden voor farmacotherapie besproken. Daarbij wordt ook kort ingegaan op de rol van veerkracht en preventie. 

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Kennis over voorkomen en beloop PTSS.
 • Elementaire neurobiologie bij traumatische stress.
 • Update over farmacotherapie en psychotherapie.
   

Door: prof. dr. Eric (H.G.J.M.) Vermetten, psychiater en hoogleraar psychotrauma aan Universiteit van Leiden en het LUMC.
 

10.30 uur

   

 

PTSS in de praktijk 
Tijdens deze lezing worden met u de ervaringen van bedrijfsgeneeskundige aspecten van het ziektebeeld PTSS gedeeld. Aan de orde komt hoe een proces als erkenning beroepsziekte kan verlopen, welke preventieve maatregelen kunnen worden ingezet en wat de valkuilen kunnen zijn bij re-integratie en het traject rondom de WIA keuring.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Inzet van preventieve maatregelen.
 • De valkuilen bij re-integratie.
   

Door: Danielle Bavelaar, bedrijfsarts, Korps Medisch Adviseur Politie.
 

11.15 uur

   

 

Pauze

11.45 uur

   

 

Trauma en tijd: gevolgen en verwerking van traumatische ervaringen op korte en lange termijn 
Geweld, rampen, ongevallen en oorlog zijn schokkende gebeurtenissen voor een individu maar ook voor de gemeenschap. De getroffenen kampen met uiteenlopende gevolgen (variërend van angsten en nachtmerries tot burn-out en werkverzuim), niet alleen op korte termijn maar op (zeer) lange termijn. Soms kunnen de problemen zo ernstig zijn dat van stoornissen gesproken moet worden. Die stoornissen kunnen zeer lang aanhouden. Tegelijk wordt over de gevolgen in de wetenschappelijke en  klinische wereld heftig gedebatteerd: over veerkracht, over de mogelijkheid van posttraumatische groei, over de al dan niet terechte overheersing van het diagnosebegrip PTSS  en over de effectiviteit van interventies (direct na de gebeurtenis als lang erna). Op de recente ontwikkelingen en discussies rond deze vraagstukken gaat deze lezing in.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • De verscheidenheid aan gevolgen van schokkende ervaringen.
 • Kennis van centrale begrippen en recente discussies in de psychotraumatologie.
 • Mogelijkheden en  beperkingen van het begrip posttraumatische stress-stoornis.
   

Door: Rolf J. Kleber, hoogleraar Psychotraumatologie, Universiteit Utrecht.
 

12.30 uur

   

 

Lunch

13.15 uur

   

 

Sessieronde 1Kijk hier voor de keuze van uw sessie

14.15 uur

   

 

Pauze

14.45 uur

   

 

Sessieronde 2Kijk hier voor de keuze van uw sessie

15.45 uur

   

 

Wisseling verplaatsen naar de grote zaal

16.00 uur

 

   

 

Hoe beter omgaan met slachtoffers en hulpverleners; gevolgen van aanslag Zaventem
Bij de aanslagen die gepleegd werden op de luchthaven van Zaventem op 22 maart 2016 waren zowel passagiers als professionals onder de slachtoffers. Voor de opvang, begeleiding, re-integratie en nazorg van de professionals werd een specifiek plan opgesteld met het oog op een optimale ondersteuning.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Bieden van onmiddellijke ondersteuning aan professionals na een majeure traumatische gebeurtenis.
 • Begeleiding van professionals tijdens de eerste 72 uur na een majeure traumatische gebeurtenis.
 • Re-integratie en nazorg van professionals na een majeure traumatische gebeurtenis.


Door: Frank Van der Elst, Teamleader Psychosociale aspecten, Provikmo & prof. Elke van Hoof, psycholoog, lid van commissie die de Belgische overheid oprichtte naar aanleiding van de aanslagen om slachtoffers beter te kunnen helpen en om lessen te trekken uit de coördinatie en communicatie problemen die er optraden onmiddellijk na de aanslagen (mobiele telefoonlijnen waren overbelast en hulpdiensten konden niet meer accuraat communiceren).

17.00 uur

   

 

Einde