Parallelsessies 14e TBV Congres | 16 november 2016 | Van der Valk Hotel Veenendaal

         
Sessie 1       De glazen bol: beoordelen van duurzame arbeidsbeperkingen in het kader WIA
      Door: Paul Cramerverzekeringsarts bezwaar en beroep bij het UWV.
De beoordeling van de duurzaamheid  van arbeidsbeperkingen in het kader van de WIA –IVA is een lastige opgave voor de verzekeringsarts. Voorspellen hoe het zal lopen met de gezondheid en de beperkingen lijkt overeenkomsten te hebben met het kijken in de glazen bol. Tegelijk kunnen de belangen voor de cliënt en de werkgever, met name eigen risicodragers, groot zijn.  Aan de hand van casuïstiek worden de beoordelingscriteria en jurisprudentie besproken. Na afloop bent  u bekend met de  criteria van het beoordelingskader en de hoofdpunten uit de jurisprudentie  en kunt u die toepassen in de praktijk.
         
Sessie 2       Wat is evidence-based verzekeringsgeneeskunde precies?
      Door: Rob Kokverzekeringsarts-voorzitter NVVG.
Aan de hand van echte kennisvragen uit de verzekeringsgeneeskundige praktijk zal geïllustreerd worden hoe de methodiek van EBM van toegevoegde waarde kan zijn in ons vak. Pas op ook zelfwerkzaamheid is geboden.
         

Sessie 3

     

Evidence-based bedrijfsgeneeskunde
Door: Frederieke Schaafsmabedrijfsarts/senior onderzoeker EMGO+/VU medisch centrum.
Aan de hand van een bedrijfsgeneeskundige casus worden gezamenlijk de stappen volgens EBM doorlopen en met elkaar besproken. Op deze manier oefent u nogmaals met het stellen van beantwoordbare vragen, het zoeken van relevante literatuur, en het toepassen van de antwoorden in de literatuur voor de casus. Deze werkwijze kunt u vervolgens gebruiken voor uw eigen casuïstiek of gebruiken bij besprekingen met uw collega's.

         

Sessie 4

 

   

Prognose in particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering: Arbeidsverzuim voorspellen bij gezonde personen
Door: Liesbeth Wijnvoord, medisch adviseur, Movir.
Het belangrijkste verschil tussen individuele particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering en publieke collectieve verzekeringen is de mogelijkheid om bij aanvang van de verzekering aan risicoselectie te doen. Welke prognostische factoren zijn daarbij van belang voor de verzekeraar? Welke belangen heeft de individuele consument als het gaat om de inschatting van de prognose bij aanvang van de verzekering? En hoe worden deze belangen tegen elkaar afgewogen, waarbij ook het belang van de groep die al een verzekering heeft moet worden meegewogen? Na een korte inleiding over prognose en risicoselectie in de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan we aan de hand van casuïstiek een discussie aan over de medische, gedragsmatige, ethische, juridische en financiële aspecten van particuliere prognoses.

         
Sessie 5       Evidence-based prognosestelling binnen de sociaal geneeskundige praktijk
      Door: Rene Koxverzekeringsarts, Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde.
Artsen vinden beoordeling van de prognose (= verbetering van functionele mogelijkheden) moeilijk, reden om met behulp van wetenschappelijk onderzoek een evidence-based prognostisch instrument te ontwikkelen om hen daarin te faciliteren. De lezing/workshop omvat een presentatie van de opzet van deze studie. Vervolgens wordt op een interactieve manier (groepjes ba/va) nagedacht/gediscussieerd over prioritering van de van belang zijnde prognostische factoren in relatie tot het doel van de methodiek.  Daarnaast wordt nagedacht over de gewenste vorm van het instrument en de te hanteren implementatiestrategie. Na afloop van de workshop hebben artsen meer inzicht verkregen in  prognosestelling.
         
Sessie 6       Terugkeer naar werk na een beroerte: (hoe) is dat mogelijk?
      Door: Judith van Velzensenior onderzoeker Heliomare.
Terugkeren in het arbeidsproces na een beroerte is vaak niet eenvoudig. Wereldwijd gezien lukt het ongeveer 40% van de mensen om binnen twee jaar weer aan het werk te gaan in het eigen, aangepast of ander werk. Kennis van mogelijke (werk gerelateerde) gevolgen van een beroerte en adequate begeleiding door werkgevers, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen blijken mede bepalend te zijn voor het succes van het arbeidsre-integratie proces.
In deze lezing wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen van een beroerte voor terugkeer naar werk. Er wordt een overzicht gegeven van de in de literatuur beschreven prognostische factoren en van de factoren die door mensen met een beroerte worden aangegeven als belemmerend of bevorderend. Tot slot wordt ingegaan op de beoordeling van de functionele mogelijkheden en bestaande interventies ter bevordering van de terugkeer naar werk. Deze update van kennis kan bedrijfsartsen en verzekeringsartsen helpen bij de begeleiding en beoordeling van mensen na een beroerte.