Verdiepingssessies 15e TBV Congres | 22 november 2017 | Hotel Veenendaal

   
Sessie 1

Geïntegreerde e-health toepassingen in de praktijk van geestelijke gezondheid : heden en toekomst
In deze workshop laat Tim Wind voorbeelden zien hoe e-health met succes gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk van de geestelijke gezondheidszorg en in het specifiek bij traumapatienten. Tim start de discussie hoe e-health een soortgelijke (grotere) rol kan spelen bij het werk van bedrijfsartsen. Tot slot schetst hij een beeld van e-health in de toekomst. Hoe gaat e-health het werk in de geestelijke gezondheid veranderen? Hij laat hierbij concrete voorbeelden zien.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Inspiratie: hoe integreert u e-health binnen behandeling van geestelijke gezondheidsproblemen, zoals traumapatiënten?
 • Discussie: de meerwaarde van e-health.
 • Visie: hoe ziet e-health er in de toekomst eruit bij traumapatiënten?

 

Door: Tim Wind, psycholoog & implementatieleider e-health, Centrum 45.

   
Sessie 2

Vroeg risicoscreening op PTSS: zin of onzin?
Een subgroep van de patiënten die een ongeval of letsel meemaakt, ontwikkelt psychische klachten. Een Nederlandse studie liet zien dat Spoedeisende Hulp (SEH) patiënten die veel traumatische stress klachten hadden vlak na hun letsel baat hadden bij het volgen van een online zelfhulp programma (Mouthaan ea  2013, JMIR). Het implementeren van een laagdrempelige online screening na een SEH bezoek kan bijdragen aan het tijdig herkennen van psychische klachten. Aan patiënten kan, waar nodig, een zelfhulp applicatie worden aangeboden. In tegenstelling tot medische risicoscreening is screenen op kwetsbaarheid voor geestelijke gezondheidsproblemen nog lang geen routine. In het geval van trauma zou vroege screening mogelijk de preventie van PTSS betekenen. Kunnen we met vroege screening erger voorkomen? Of maakt het slapende honden wakker?

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • De laatste stand van zaken op het gebied van de prevalentie, predictie en preventie van acute posttraumatische stressreacties.
 • De wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van vroeg risicoscreening voor PTSS.
 • De do’s en don’ts van trauma-opvang in de acute fase en deze kunnen toepassen.


Door: dr. Joanne Mouthaan, universitair docent, Universiteit Leiden, Instituut voor Psychologie, Sectie Klinische Psychologie.

   

Sessie 3

Behandeling van posttraumatische stress: klacht- of krachtgericht?
Deze sessie biedt u kennis en inzicht in diverse vormen van behandelingen van posttraumatische stress. Er wordt nader ingegaan op de effectiviteit van behandeling en de werkzame mechanismen. Daarnaast is ook aandacht voor diverse aanpassingstrajecten na trauma waarbij de rol van veerkracht en posttraumatische groei wordt besproken.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Inzicht in behandelingen voor posttraumatische stress.
 • Inzicht in de effectiviteit en werkzame mechanismen van behandelingen van posttraumatische stress.
 • Inzicht in diverse aanpassingstrajecten na trauma.
   

Door: dr. Michaela Schok, psycholoog, coach en adviseur, dr. Michaela Schok.

   
Sessie 4

Pesten op de werkvloer blijft taboe trauma
Een half miljoen werknemers is het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel (cijfers TNO). Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Pesten op de werkvloer leidt tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Het is een serieus probleem. Slachtoffers verliezen het plezier in hun werk, raken gedemotiveerd, functioneren slechter en kunnen te maken krijgen met psychische problemen die uiteindelijk kunnen leiden tot (langdurige) uitval. Maar wat weten we nu echt over dit onderwerp? Waarom pesten wij? Waarom houdt het niet op na het schoolplein? Wat is er anders aan pesten tussen volwassenen en kinderen?

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Welke vormen van pesten het meeste voorkomen.
 • Wanneer plagen pesten wordt.
 • Waar pesten het meeste op de werkvloer voorkomt.


Door: Laura Willemse, voorzitter Stichting Pesten op de Werkvloer.

   
Sessie 5

Beoordeling en begeleiding van militairen / veteranen in de huidige praktijk
Tijdens deze sessie krijgen de deelnemers, aan de hand van diverse casus, inzicht in de organisatie van de zorg, de diagnostiek en de meest voorkomende comorbiditeit bij Nederlandse militairen en veteranen. Dit wordt beschreven vanuit psychologisch en psychiatrisch perspectief.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • U heeft inzicht in de organisatie van de zorg rondom de Nederlandse militair / veteraan en u kent de verwijsmogelijkheden.
 • U bent op de hoogte van de meest gangbare therapievormen in de huidige praktijk.
 • U bent op de hoogte van de meest voorkomende comorbiditeit naast uitzendgerelateerde problematiek bij militairen / veteranen.

 

Door: Pieter Eland, psychiater, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg & Femke van den Heuvel, psycholoog, Veteranen Intensieve Behandel Unit van Vincent van Gogh voor geestelijke gezonheidszorg.

   
Sessie 6

Psychotrauma bij vluchtelingen
Deze sessie biedt u kennis en inzicht in de specifieke problemen in onze behandelingen voor vluchtelingen met PTSS die zich in Nederland vestigen en ook op de arbeidsmarkt een plek zullen gaan zoeken. Welke symptomen zijn te verwachten bij werknemers die van oorsprong als vluchteling naar Nederland zijn gekomen? Welk behandelaanbod is er? En hoe kunnen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen verwijzen? Er zal tevens casuïstiek besproken worden.

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Inzicht in de specifieke problematiek van vluchtelingen en asielzoekers.
 • Wanneer en hoe verwezen kan worden naar Arq Psychotrauma Expert Groep.
 • De laatste stand van zaken op het gebied van beschikbare behandelingen voor vluchtelingen en asielzoekers.

 

Door: Anke (A.M.) Lahuis, psychiater, Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC).