Verdiepingssessies | 21 november 2018 | Hotel Veenendaal

   
Sessie 1

Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Aspecifieke Klachten van Arm, Nek of Schouder (KANS)
Vijf jaar geleden is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn KANS geïmplementeerd. Wat zijn de ervaringen uit het veld en wat kan er verder ontwikkeld worden? Klopt het dat:

  • Er betere (multidisciplinaire) samenwerking tussen verschillende zorgverleners bij patiënten met aspecifieke KANS is?
  • Zorgverleners beter op de hoogte zijn van de effectieve behandelingen voor mensen met aspecifieke KANS?
  • Patiënten eenduidige informatie ontvangen over diagnostiek, behandeling en preventie?
  • Patiënten beter op de hoogte zijn van keuzes voor diagnostiek en behandeling?
  • De verschillende beslismomenten en rollen van de verschillende zorgverleners inzichtelijker zijn?


Door: Harald Miedema, lector Arbeid en Gezondheid, Hogeschool Rotterdam.

   
Sessie 2

Weer aan de slag met chronische pijn dankzij multidisciplinaire arbeidsrevalidatie?

Een van de werkzame kerndelen is dat er een integratie moet zijn van 'zorg' en 'werk'. Hoe gaan we dit vormgeven? Wat zijn best practices op dit gebied? Wat betekent samenwerken tussen revalidatie- en bedrijfsgeneeskunde? Wat kan en moet een BA doen om AR succesvoller te maken? Hoe kan een BA 'verkopen' aan een WG om een eigen bijdrage te betalen?
 
Een aantal vragen waar antwoord op wordt gegeven tijdens deze workshop:
Waar bestaat effectieve/doelmatige arbeidsrevalidatie uit? Wat zegt literatuur hier over? Wat zeggen patiënten hier over? 
Kan succesvolle arbeidsrevalidatie voorspelt worden a.d.h.v. PROMS?
Welke knelpunten/uitdagingen zijn er? Welke oplossingen zijn er? 
Hoe kan ik het effect op terugkeer naar werk het beste meten in de dagelijkse praktijk?
 
Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?
Kernbestanddelen van effectieve/doelmatige arbeidsrevalidatie.
Hoe men simpel doch betrouwbaar arbeidsparticipatie kan meten in de dagelijkse praktijk.
Patiënten met bepaalde kenmerken kunnen wellicht toe met een minder uitgebreid programma i.v.m. de huidige standaard.


Door: Timo Beemster, gezondheidswetenschapper, PhD candidate , Heliomare Research & Development, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid (AMC), Universitair Medisch Centrum Groningen

   

Sessie 3

Het rugrevalidatieproject
Aan de hand van een herkenbare casus, van een werknemer die met rugpijn kampt, wordt het verhaal gebracht van hoe de Belgische bedrijfsarts en Belgische verzekeringsarts werken. De casus gaat over een werknemer met rugpijn die doorwerkt, vervolgens arbeidsongeschikt wordt en op die manier in aanmerking komt voor het rugrevalidatieproject. Wat zijn de learnings van deze casus? En hoe pas je deze toe in je eigen praktijk?

Door: Katelijne Roland, arbeidsgeneesheer bij Mensura en arts van Neutrale Ziekenfondsen en dr. Guy Troch, adviserend arts, Neutrale Ziekenfondsen, België

   
Sessie 4

Wat willen en doen patiënten na een knieprothese en wat is de rol van Goal Attainment Scaling?
Tijdens deze workshop krijgt u allereerst een update ten aanzien van de huidige literatuur over activiteiten na een halve en hele knieprothese en worden de (voorlopige) resultaten van recent onderzoek getoond. Ook onze ervaringen met Goal Attainment scaling (GAS) zullen worden gedeeld, waarna vervolgens interactief zal worden geoefend met het opstellen van GAS revalidatiedoelen en GAS schalen. 

Wat heeft u geleerd na het bijwonen van deze sessie?

  • Huidige aanbevelingen ten aanzien van terugkeer naar activiteiten na een knieprothese.
  • Verschillen hierin tussen totale en halve knieprothese.
  • Rol en toepassing van Goal Attainment Scaling in de revalidatie na een knieprothese.


Door: Suzanne Witjes, orthopedisch chirurg,  ICONE.

   
Sessie 5

SOLK patiënten in de dagelijkse praktijk
Als eerste bespreekt Netty Versloot mechanismen die tot SOLK leiden. Dan komt een effectieve behandelstrategie aan bod. Om die in de dagelijkse praktijk toepasbaar te maken wordt de hand als ezelsbrug gebruikt. Ook wordt er met gesprekstechnieken geoefend om in je dagelijkse werk met SOLK patiënten om te kunnen gaan.

Door: Netty Versloot, psycholoog.

   
 

 

 

 

Aanmelden


449,-  Regulier tarief

349,-  Collega tarief

349,-  TBV-abonnee tarief

Tarieven zijn btw vrij.

Schrijf nu in!

30% korting op tijdschrift

 

Als deelnemer aan het 17e TBV Congres profiteert u van 30% korting op het tijdschrift TBV in de BSL Webshop.

Meer informatie >>

Deel dit event via

     

Twitter mee #tbvcongres