Sprekers 14e TBV Congres | 16 november 2016 | Van der Valk Hotel Veenendaal

 

      Dr. David Bruinvelsklinisch arbeidsgeneeskundige gespecialiseerd in de oncologie. 

Daarnaast is hij app-ontwikkelaar voor kankerpatiënten. Hij is als epidemioloog gepromoveerd op de follow-up van patiënten met colorectaalcarcinoom en jaren werkzaam geweest als bedrijfsarts, richtlijnontwikkelaar en wetenschapper.

         

     
Paul Cramer, verzekeringarts bezwaar en beroep bij het UWV.

Hij is werkzaam bij UWV en de voorgangers sinds 1987 als verzekeringsarts GMD en staf-verzekeringsarts. Sinds 1997 werkt hij als verzekeringsarts Bezwaar en Beroep. Daarnaast was hij 12 jaar parttime verbonden aan de NSPOH als opleider verzekeringsgeneeskunde en nu nog als freelance docent. Ook is hij werkzaam als docent voor de afdeling Bezwaar en Beroep UWV.

         
     

Jim Faas, verzekeringsarts en jurist.
Hij is docent, onderzoeker en hij schrijft graag. Hij blogt voor Medisch Contact. Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar onderwerpen waar het medische en het juridische elkaar raken. Hij vindt dat de verzekeringsarts als sociaalgeneeskundige bij uitstek een signalerende taak heeft bij allerlei maatschappelijk ontwikkelingen en ziet het als opdracht bruggen te slaan tussen verschillende disciplines.

         
     

Jan Hoving, senior onderzoeker bij het AMC Coronel Insituut voor Arbeid en Gezondheid.
Binnen het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde begeleidt hij junior onderzoekers (waaronder verzekeringsartsen die promotieonderzoek doen) en projecten op het gebied van prognosestelling, chronische ziekten en reuma, Core Outcome Set voor werk paticipatie,  evidence based werken &  Evidence Based Medicine (https://www.researchgate.net/profile/Jan_Hoving ). Hij is projectleider van een jaarlijkse 5-daagse EBM Expert cursus voor UWV verzekeringsartsen op het AMC en een van de medewerkers van het Cochrane Insurance Medicine field (http://insuremed.cochrane.org/).

         
     

Rob Kok, verzkeringsarts-voorzitter NVVG.
Hij is in 2014 gepromoveerd bij het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde op het evidence based werken binnen de verzekeringsgeneeskunde. Hij werkt thans als verzekeringsarts bij UWV, en is daarnaast sinds begin dit jaar voorzitter van de NVVG, zie verder www.nvvg.nl.

         

      René Kox, verzekeringsarts, Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde.

Hij is na afronding van zijn studie geneeskunde enkele jaren klinisch werkzaam geweest. In 1996 kwam hij in dienst van het UWV waar hij werkzaam was als verzekeringsarts en adviseur verzekeringsarts. Naast verzekeringsgeneeskundige beoordelingen en beleidsmatig werk was hij betrokken bij de landelijke loonsanctiecommissie en begeleiding van/lesgeven aan co-assistenten. Als geregistreerd praktijkopleider participeerde hij binnen de opleiding van nieuwe verzekeringsartsen. Omdat hij wetenschappelijk onderzoek belangrijk vond voor de verdere ontwikkeling van de sociale geneeskunde ging hij in 2014 aan de slag als junior onderzoeker (promotietraject) bij het kenniscentrum verzekeringsgeneeskunde, locatie AMC.

         
      Wim Ottohoofdredacteur Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde.
         
     

Frederieke Schaafsma heeft meerdere jaren ervaring als bedrijfsarts.
Sinds 2012 is zij werkzaam als senior onderzoeker bij het EMGO+ instituut van VU medisch centrum. Vanuit die rol begeleidt zij onderzoekers en artsen in hun promotie onderzoek over bedrijfs- of verzekeringsgeneeskundige onderwerpen. In 2007 heeft Frederieke zelf haar promotie onderzoek afgerond naar Evidence-based Medicine in de Bedrijfsgezondheidszorg. Het onderzoeken en vervolgens gebruiken van wetenschappelijke kennis in dit vakgebied heeft haar grote interesse. 

         
     

Judith van Velzen, senior onderzoeker Heliomare.
Zij is bewegingswetenschapper en als senior onderzoeker werkzaam bij Heliomare Research & Development en als senior gast-onderzoeker verbonden aan het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC/de UvA. Judith houdt zich met name bezig met onderzoek op het gebied van arbeidsgerichte revalidatie, arbeidsintegratie en participatie met als specifieke doelgroep mensen met niet-aangeboren hersenletsel. In 2014 is zij gepromoveerd op haar promotieonderzoek ‘Return to work after acquired brain injury’

         
     

Liesbeth (E.C.) Wijnvoord is verzekeringsarts RGA.
Zij is werkzaam bij een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar en doet daarnaast onderzoek naar voorspellers van arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen. De toegankelijkheid van verzekeringen is van groot maatschappelijk belang. Aan de andere kant moet de verzekeraar een inschatting  maken van de grootte van de risico’s, om een daarbij passende premie te kunnen berekenen. Wetenschappelijk onderzoek kan een bijdrage leveren aan een nauwkeuriger inschatting van prognostische factoren en daarmee ook aan een betere toegankelijkheid van verzekeringen