Sprekers 15e TBV Congres | 22 november 2016 | Hotel Veenendaal

 

      Frank Van der Elst is Teamleader Psychosociale aspecten, Provikmo. Als erkend klinisch psycholoog en preventieadviseur psychosociale aspecten richt hij zich zowel op de preventieve als curatieve aspecten van psychische en sociale problemen binnen organisaties. Binnen Provikmo, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, combineert hij zijn activiteit op het werkveld met de functie van teamleader psychosociale aspecten. Daarbij ligt het accent op het begeleiden van medewerkers en organisaties bij thema’s zoals stress, verzuim door psychische moeilijkheden, re-integratie en psychotrauma.
         
      Danielle Bavelaar is sinds 1997 als bedrijfsarts werkzaam bij de politie. Sinds 2 jaar vervult zij de rol van korps medisch adviseur. In deze functie heeft zij de mogelijkheid om voor de politie beleid en instrumenten te ontwikkelen die een bijdrage leveren aan een gezonder politiekorps en dus ook een veiliger Nederland. 
         
      Prof. dr. Elke van Hoof is klinisch psycholoog met specialisaties in psychodiagnostiek, trauma, stress en burn-out. Ze is gecertifieerd EMDR-practitioner, biofeedbacktrainer en coach. Zij is erkend KernTalentenanalist; ze werkt met loopbaancheques via Aligno Management NV. Ze doceert medische en gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ze is gastdocent aan de Vlerick Business School. Daarnaast is ze een gewaardeerd gastprofessor in menig opleiding. Elke is coördinator van de opleiding “Hoogsensitiviteit voor Professionals” aan de Vrije Universiteit Brussel.
 
         
     

Prof. dr. R. Kleber is emeritus hoogleraar Psychotraumatologie aan de Universiteit Utrecht en emeritus kernhoogleraar / voormalig hoofd Onderzoek van de Stichting Arq. Hij verrichtte en superviseerde onderzoeken naar onder meer gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, traumatische ervaringen in de werksituatie, gevolgen van rampen, effectiviteit van psychotherapie van traumagerelateerde stoornissen, en de gezondheid van vluchtelingen en allochtonen in Nederland en andere landen. Tot 2014 was hij coördinator van de masteropleiding Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. In de jaren negentig was hij actief in `Mental health programs' in het door oorlogsgeweld geteisterde Bosnië-Herzegovina en andere door calamiteiten getroffen gebieden. Hij begeleidt momenteel een team van promovendi (psychologen en psychiaters). Prof Kleber heeft diverse wetenschappelijke en professionele artikelen en boeken gepubliceerd over stress, psychotrauma en cultuur en gezondheid.

         
      Dr. Joanne Mouthaan. Psychotrauma en e-health zijn haar voorname interessegebieden. Als onderzoeker heeft zij zich verdiept in de voorspellers, vroege ontwikkeling en preventie van PTSS en andere posttrauma-psychopathologie, vroege risicoscreening en andere interventies, bij ziekenhuispatiënten, geüniformeerde diensten en acute reddingswerkers. Binnen de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma zet zij zich in voor de werkgroep communicatie en is zij redactielid voor het tijdschrift Impact Magazine over de psychosociale gevolgen van ingrijpende gebeurtenissen. In haar huidige werk als universitair docent onderwijs begeleidt zij Bachelor en Master studenten in de klinische psychologie en onderzoekt zij de brede effecten van trauma in klinische en subklinische populaties.
         
     

Dr. Michaela Schok, psycholoog, coach en adviseur met focus op veerkracht bij stress en trauma. Als psycholoog en coach gaat zij uit van de kracht van mensen om samen aan een betere kwaliteit van leven te werken. Als adviseur werkt zij graag mee aan een oplossing voor de klant. Als gepromoveerd psycholoog heeft zij expertise over posttraumatische stress, zingeving en veerkracht. Zie voor meer informatie: www.drschok.nl.

         
      Prof. dr. Eric (H.G.J.M.) Vermetten is psychiater en hoogleraar psychotrauma aan Universiteit van Leiden en het LUMC. Hij is actief dienend militair, als hoofd van het onderzoekscentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheid verbonden aan Defensie, en daarbinnen ook als psychiater werkzaam. Zijn expertise is het medisch-biologische psychotraumatologie. Hij is kernhoogleraar binnen Arq Psychotrauma Expert Groep en coördineert verschillende wetenschappelijke onderzoekslijnen waaronder complex trauma, screening en diagnostiek en farmacotherapie. Hij is tevens op zoek naar innovaties binnen dit veld, zowel binnen de neurowetenschappen als in het gebruik van nieuwe technologie gericht op verbetering van zorgprocessen. Hij coördineert een multidisciplinaire behandeling voor militairen en veteranen met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Hij publiceerde meer dan 200 papers over de neurobiologie van PTSS, trauma en dissociatie, en psychotherapie. Hij is gastdocent bij New York University School of Medicine. Hij publiceert met internationale partners, droeg bij aan meer dan 30 hoofdstukbijdragen, heeft 8 boeken geschreven waaronder 'The Impact of Early Life Trauma on Health and Disease; the hidden epidemic' geediteerd met Ruth Lanius en Claire Pain, en recent verscheen het eerste Nederlandse ‘Handboek Posttraumatische Stress Stoornissen’, geediteerd met Rolf Kleber en Onno van der Hart. Prof Vermetten is een ad hoc reviewer voor diverse vaktijdschriften en het granting agencies. Hij heeft lezingen in binnen en buitenland over een brede range van aspecten van psychotrauma. Hij was adviseur van de APA Taskforce van de DSM5 voor PTSS en dissociatieve stoornissen.
         
     

Laura Willemse, voorzitter van Stichting Pesten op de Werkvloer. Om pesten op de werkvloer onder de aandacht te brengen, uit de taboesfeer te halen en hopelijk bij te dragen aan verbanning van de pesterijen en het voorkomen van slachtoffers, is de Stichting Pesten op de Werkvloer in het leven geroepen. Zij geloven dat iedereen  slechter af is in een bedrijfscultuur waar pesten voorkomt. Zij richten zich voornamelijk op kennis en preventie voor zowel werknemers als werkgevers om dit ongewenste gedrag terug te dringen en de oorzaak aan te pakken, want dat kunnen we alleen met elkaar.

         
        Pieter Eland, psychiater, Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheidszorg. Na het afronden van zijn studie geneeskunde is Pieter, in 1995, in dienst getreden van de Koninklijke Marine. Na diverse operationele plaatsingen als basisarts werd hij in 1997 toegelaten tot de huisartsenopleiding. Na het afronden van deze opleiding vervulde hij de functies van plaatsvervangend hoofd van de Centrale Ziekenboeg in Den Helder en stafarts van het Belgisch Nederlands eskader. Vanaf 2003 werd Pieter, samen met zijn gezin, voor drie jaar geplaatst in 'de West' (Curaçao). Na terugkeer volgde zijn specialisatie tot psychiater. Zijn opleiding werd tijdelijk onderbroken, om voor ruim vier maanden te worden uitgezonden naar 'Kamp Holland', Afghanistan. Na het afronden van zijn opleiding is hij ruim drie jaar werkzaam geweest als psychiater voor de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ). Thans is hij, binnen Defensie, werkzaam als hoofd van de afdeling Psychiatrische Advisering en in de afrondende fase van zijn opleiding tot Pro Justitia rapporteur. Als neventaak vervult hij de functie van consulent voor de militaire gevangenis te Stroe en is hij lid van de Centrale Adviescommissie Draaginsigne Gewonden (CADIG). Binnen Vincent van Gogh is hij werkzaam als afdelingspsychiater voor de Veteranen Intensieve Behandel Unit (VIBU) en de poli ADHD & Autisme.

In zijn vrije tijd probeert hij zichzelf verdienstelijk te maken als secretaris van Stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs- & Verzetsmuseum te Overloon en als lid van de serviceclub 'Kiwanis Schieëpersland' te Venray e.o

         
      Femke van den Heuvel, psycholoog. Sinds 2006 is Femke werkzaam als psycholoog binnen de geestelijke gezondheidszorg. Haar voorkeur voor  complexe doelgroepen maakte dat ze eerder werkzaam was binnen klinieken in de forensische GGZ en de verslavingszorg. Daar specialiseerde ze zich in de behandeling van ernstig getraumatiseerde mensen en behaalde ze de registratie tot EMDR Europe practitioner (VEN). Sindsdien wordt Femke voor verschillende zorgprogramma's van Gogh (oa stemming-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen) flexibel ingezet voor traumabehandelingen. Sinds 2015 is Femke daarnaast werkzaam voor de Veteranen Intensieve Behandel Unit van Vincent van Gogh. "Voor mij kwam hier alles samen. Het werken met Veteranen was nieuw, maar het werken met ernstig psychotrauma, vaak gepaard met diverse comorbiditeiten als middelengebruik, persoonlijkheidsproblematiek en agressieregulatieproblemen, was mij bekend. Ik zie het als een uitdaging veteranen passende evidence based zorg te bieden die leidt tot herstel of in ieder geval verbetering van de kwaliteit van leven". 
         
      Anke Lahuis is psychiater bij het Psychotrauma Diagnose Centrum, waar zij diagnostiek verricht naar veelal beroepsgerelateerd trauma. Daarnaast is zij promovenda bij Equator Foundation, waar zij onderzoek doet naar een behandelmethodiek voor ongedocumenteerde asielzoekers met posttraumatische stressstoornis.

Het PDC, Equator Foundation en Centrum’45 zijn partners in de Arq Psychotrauma Expert groep. Arq is een groep van instellingen en organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma. Samen staan de partners in Arq voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht, begeleiding en behandeling, preventie en ondersteuning.

         
     

Tim Wind is klinisch psycholoog/psychotherapeut van complexe traumapatiënten en gepromoveerd onderzoeker bij Centrum ’45. Sinds 4 jaar implementeert hij e-health met succes binnen Centrum ’45. De visie van Tim is dat e-health toepassingen in de komende jaren veel belangrijker wordt in de gezondheidszorg en dat het ons werk ten dele drastisch zal veranderen. Voorbeelden hiervan zijn virtual reality toepassingen.